Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po rozpoczęciu transmisji