Miasto Maków Mazowiecki

Oficjalny kanał prowadzony przez Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

new video
napisy
01:03:34
XXIX Sesja Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

Miasto Maków Mazowiecki

27 maja 2021

UWAGA w minutach od 0:31:10 do 0:33:54 nastąpił błąd w tytule uchwały. Poprawny zapis brzmi: „Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Obejrzyj nagranie