Ładowanie...

XXXVI sesja Rady Miasta Ząbki

29 grudnia 2020

1Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta Ząbki. 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2020. 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2020 2036. 6. Uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2021. 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2021-2036. 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 9. Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych. 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady. 11. Zamknięcie sesji.