Ładowanie...

XXXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

27 stycznia 2021

1

napisyPorządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII, XXXV, XXXVI i XXXVII sesji Rady Miasta Ząbki. 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2021. 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2021 2036. 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. 11. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 prowadzonej przez Miasto Ząbki poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki. 13. Uchwała w sprawie przyjęcia programu gospodarczego Miasta Ząbki w zakresie prac przygotowawczych do zagospodarowania terenu przy ul. Piłsudskiego 101 w Ząbkach. 14. Informacja Burmistrza o działalności od ostatniej sesji Rady Miasta oraz pytania, wnioski i oświadczenia radnych. 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z realizacji funkcji od ostatniej sesji Rady. 16. Zamknięcie sesji.