WEBVTT 1 00:00:00.400 --> 00:00:01.230 Jeden. 2 00:00:04.040 --> 00:00:07.560 Otwieram dwudziestą pierwszą sesję Rady Gminy w Sobolewie. 3 00:00:09.030 --> 00:00:13.120 Przypomnę tylko, że sesja została zwołana na wniosek w trybie nadzwyczajnym. 4 00:00:13.130 --> 00:00:15.030 Na wniosek e pana wójta. 5 00:00:16.650 --> 00:00:21.030 Witam pana wójta Witam państwa radnych. Witam obsługi 6 00:00:21.140 --> 00:00:26.010 Rady na wstępie. Chciałbym z racji, że dzisiaj mamy dzień 7 00:00:26.020 --> 00:00:30.030 Zaduszny uczcić minutą ciszy pamięć zmarłych 8 00:00:30.040 --> 00:00:34.050 radnych zmarłych sołtysów, zmarłych pracowników naszej gminy, a 9 00:00:34.060 --> 00:00:38.120 w szczególności zmarł niedawno naszą panią Ewe Szeń Awką. 10 00:00:38.150 --> 00:00:40.100 Proszę o powstanie i uczy minuta ciszy. 11 00:00:51.810 --> 00:00:53.380 sześć 12 00:01:13.300 --> 00:01:14.250 Ro, dziękuję bardzo. 13 00:01:18.950 --> 00:01:23.280 Informuję, iż obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą 14 00:01:23.290 --> 00:01:27.770 urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zaś nagrania obrad będą udostępniane 15 00:01:27.780 --> 00:01:31.860 w Biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej gminy oraz komórki 16 00:01:31.870 --> 00:01:36.240 organizacyjnej urzędu gminy w Sobolewie, odpowiedzialny za obsługę Rady w postaci 17 00:01:36.900 --> 00:01:40.410 nośników wersji elektronicznej służących do przenoszenia i przechowywania danych. 18 00:01:41.870 --> 00:01:43.670 Teraz chodzimy sobie listy obecności. 19 00:02:04.160 --> 00:02:05.480 Bo Jeszcze raz musimy przeprosić. 20 00:02:14.160 --> 00:02:15.670 Pytam się, jakie są? 21 00:03:18.090 --> 00:03:19.710 Proszę o ponowne zalogowanie się. 22 00:03:36.820 --> 00:03:41.150 Siedząc na sali Mamy dziewięciu radnych, zatem wszystkie podejmowane 23 00:03:41.160 --> 00:03:42.470 uchwały będą prawomocne. 24 00:03:44.250 --> 00:03:45.410 Czy ktoś z Państwa ma? 25 00:03:46.740 --> 00:03:49.090 Uwagi również do porządku obrad. 26 00:03:51.780 --> 00:03:53.620 Jeżeli nie ma, odczytam porządek obrad. 27 00:04:02.210 --> 00:04:06.570 punkt pierwszy otwarcie obrad punkt drugi rozpatrzenie wniosku 28 00:04:06.580 --> 00:04:09.450 sprawie zmiany porządku obrad punkt trzeci 29 00:04:12.060 --> 00:04:16.240 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji gminy 30 00:04:16.250 --> 00:04:20.420 dla gminy sobolew na, lata dwa tysiące szesnaście dwa tysiące dwadzieścia dwa 31 00:04:21.530 --> 00:04:25.930 punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sobolew 32 00:04:26.110 --> 00:04:30.120 punkt piąty Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez 33 00:04:30.130 --> 00:04:35.020 gminę sobolew w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Działka 34 00:04:35.030 --> 00:04:39.170 numer sto siedemdziesiąt trzy łamane przez cztery punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie 35 00:04:39.180 --> 00:04:43.220 wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę sobotę w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości 36 00:04:43.230 --> 00:04:43.900 gruntowej. 37 00:04:44.780 --> 00:04:48.120 Działka numer sto siedemdziesiąt cztery mamy przez dwa 38 00:04:50.960 --> 00:04:55.650 punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę sobolew 39 00:04:55.660 --> 00:04:56.290 w drodze. 40 00:04:57.560 --> 00:05:01.730 Darowizny nie zabudowania nieruchomości gruntowej. Działka 41 00:05:01.740 --> 00:05:05.890 numer sto siedemdziesiąt sześć to Przepraszam panie marcinie E to oznaczenie tych działek 42 00:05:05.900 --> 00:05:06.760 to jest y. 43 00:05:07.730 --> 00:05:10.510 Z kropką piętnaście cztery błędnie. kropka Postawiona. 44 00:05:11.690 --> 00:05:17.170 Bo tam jest jedne są łamane przez piętnaście a drugie są kropką. Także to 45 00:05:17.180 --> 00:05:21.310 jest błąd. Tak dobra państwo radni poprawią sobie to. 46 00:05:27.200 --> 00:05:31.500 punkt ósmy podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę osobą, ale w drodze 47 00:05:31.510 --> 00:05:35.690 darowizny nie zabudowania nieruchomości gruntowej działki nr sto siedemdziesiąt 48 00:05:35.700 --> 00:05:39.900 sześć przez łamane przez siedemnaście sto siedemdziesiąt sześciu mamy przez osiemnaście sto 49 00:05:39.910 --> 00:05:41.940 siedemdziesiąt sześciu mamy przez dwadzieścia jeden 50 00:05:42.720 --> 00:05:47.000 punkt dziewiąty podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez finansowane w drodze 51 00:05:47.010 --> 00:05:50.880 darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej działka nr. 52 00:05:52.250 --> 00:05:56.540 dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa łamane przez dwa pięćdziesiąty 53 00:05:57.010 --> 00:06:01.420 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przyjęcie przez gminę sobotę w drodze darowizny niezabudowanej 54 00:06:01.430 --> 00:06:04.590 nieruchomości gruntowej działka nr. 55 00:06:05.800 --> 00:06:09.910 dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć łamane przez pięć punkt jedenasty 56 00:06:09.920 --> 00:06:14.080 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę sobole w drodze darowizny 57 00:06:14.090 --> 00:06:15.990 niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 58 00:06:17.280 --> 00:06:18.140 Działka nr. 59 00:06:18.920 --> 00:06:23.090 Przy tysiące dwadzieścia siedem mamy przez dziewięć punkt dwunasty Podjęcie uchwały 60 00:06:23.100 --> 00:06:28.030 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę sobotę w drodze darowizny niezabudowanej 61 00:06:28.040 --> 00:06:32.050 nieruchomości gruntowej. Działka numer trzy tysiące dwieście czterdzieści 62 00:06:32.060 --> 00:06:36.270 dwa vany przez cztery punkt trzynasty podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 63 00:06:36.280 --> 00:06:36.810 na z. 64 00:06:37.750 --> 00:06:41.940 Nabycie przez gminę sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej działki 65 00:06:41.950 --> 00:06:45.850 nr sto siedemdziesiąt sześć sześćdziesiąt sto siedemdziesiąt sześć przez dwanaście 66 00:06:47.140 --> 00:06:51.340 punkt czternasty podjęcie uchwały w sprawie zwyczaj niezabudowanych nieruchomości 67 00:06:51.350 --> 00:06:56.000 gruntowych stanowiącej własność gminy sobotę w.drodze bezprzetargowej 68 00:06:56.820 --> 00:07:01.000 działki nr dwieście dwadzieścia pięć romane przez czy przez trzy 69 00:07:01.660 --> 00:07:05.760 dwieście dwadzieścia pięciu mamy przez sześć punkt piętnaście 70 00:07:05.800 --> 00:07:10.030 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę na zamianę 71 00:07:10.260 --> 00:07:13.860 niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy sobolew 72 00:07:14.670 --> 00:07:18.780 Na niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność są osoby fizycznej, 73 00:07:19.130 --> 00:07:23.400 działki nr trzydzieści dwa dwadzieścia sześć i tysiąc dwa łamane 74 00:07:23.410 --> 00:07:27.750 przez jeden punkt szesnasty Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy 75 00:07:27.760 --> 00:07:31.900 ulicy położonej w Sobolewie działki nr dwadzieścia dwa 76 00:07:31.910 --> 00:07:36.020 tysiące czterysta trzy przez Jeden dwa tysiące czterysta trzy sześć 77 00:07:36.030 --> 00:07:40.280 dziewięć dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt trzynaście punkt siedemnasty zamknięcie 78 00:07:40.290 --> 00:07:40.830 obrad. 79 00:07:46.590 --> 00:07:51.060 Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 80 00:07:51.070 --> 00:07:55.180 lokalnego programu rewitalizacji dla gminy sobolew 81 00:07:55.190 --> 00:07:59.340 na lata dwa tysiące szesnaście dwa tysiące dwadzieścia dwa Proszę o zachowanie 82 00:07:59.350 --> 00:08:03.970 tego punktu, dziękuję. Hmm. To uchwała pozwoli przede 83 00:08:03.980 --> 00:08:08.380 wszystkim gminie Sobolew na. Dodatkowe dwa punkty przy wniosku unijnym 84 00:08:08.390 --> 00:08:12.470 na termomodernizację szkoły podstawowej w 85 00:08:12.480 --> 00:08:13.200 sobolewie. 86 00:08:13.630 --> 00:08:17.780 Pokrótce my ten program Y uaktualniany w opisie 87 00:08:17.790 --> 00:08:22.020 tego programu znajdziecie państwo między innymi planowaną y ochrony zabytków 88 00:08:22.030 --> 00:08:26.450 na terenie gminy sobolew, budowa potencjalnych nowych obiektów typu 89 00:08:26.650 --> 00:08:31.440 hmm Tak amfiteatr bądź Rozbudowa Domu Kultury N. 90 00:08:31.470 --> 00:08:35.680 Tam dokument również opisuje zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi typu 91 00:08:35.690 --> 00:08:40.080 stowarzyszenia, że jest to rzeczy, która gmina Sobolew powinna mieć i 92 00:08:40.090 --> 00:08:43.610 który pozwala na hmm uzyskanie dodatkowej punktacji przy. 93 00:08:44.380 --> 00:08:46.460 Przy wniosku na szkołę w sobotę. 94 00:08:48.900 --> 00:08:49.830 Są jakieś pytania? 95 00:08:55.830 --> 00:09:00.080 Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej 96 00:09:00.090 --> 00:09:04.530 uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji dla gminy sobolew na 97 00:09:04.540 --> 00:09:08.260 lata dwa tysiące szesnaście dwa tysiące dwadzieścia dwa Proszę o głosowanie. 98 00:09:18.400 --> 00:09:22.630 Uważam przyjęta jednogłośnie dziewięcioma głosami za Zero przeciw Zero trzymających 99 00:09:22.640 --> 00:09:26.870 się przechodzimy do punktu czwartego podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia 100 00:09:26.880 --> 00:09:31.290 obszaru i granic aglomeracji Sobolew. I tu proszę pana Marcina 101 00:09:31.300 --> 00:09:35.670 ło czy pan wójt nie na przygotowywała 102 00:09:35.680 --> 00:09:39.770 osoba zapewne środowiska, więc tylko pokrótce hmm musimy uchwalić 103 00:09:39.780 --> 00:09:44.200 aglomeracji oraz y był ponownie, ponieważ zgodnie z uchwałą sejmiku województwa. 104 00:09:44.250 --> 00:09:48.580 Sobieskiego poprzednio aglomeracja została zlikwidowana. Jest to 105 00:09:48.850 --> 00:09:53.670 aglomeracja. Aktualizuje się to co kilka lat. Posiadanie dokumentu określającego 106 00:09:53.910 --> 00:09:58.320 granic aglomeracji yy pozwala na złożenie na złożenie pary w dowód Polski 107 00:09:58.330 --> 00:10:02.490 na kolejne taryfy na to dowód polskich na wodę i ścieki 108 00:10:02.640 --> 00:10:07.030 oraz pomaga również dofinansowaniu. Bardzo często dane dofinansowanie 109 00:10:07.130 --> 00:10:11.380 e definiuje, czy czy miejscowość bądź obszar powinien być w aglomeracji 110 00:10:11.390 --> 00:10:15.010 bądź hmm bądź poza więc po prostu jest to uchwała podyktowana. 111 00:10:15.740 --> 00:10:19.770 Likwidacją dotychczasowej aglomeracji przez sejmik województwa Mazowieckiego. 112 00:10:22.200 --> 00:10:24.240 Jakieś pytania są w związku z tym? 113 00:10:27.960 --> 00:10:32.000 źle nie ma. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 114 00:10:32.010 --> 00:10:34.700 i granic aglomeracji Sobole. Proszę o głosowanie. 115 00:10:50.630 --> 00:10:54.730 Ważna przyjęta jednogłośnie dziewięcioma głosami za Zero przeciw Zero otrzymujących 116 00:10:54.740 --> 00:10:58.750 się przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 117 00:10:58.760 --> 00:11:02.700 przejęcie przez gminę sobolew w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości. 118 00:11:03.730 --> 00:11:08.330 Gruntowej działka numer sto siedemdziesiąt trzy i cztery 119 00:11:08.530 --> 00:11:09.040 Proszę. 120 00:11:10.680 --> 00:11:14.850 Może tak yyy. Może pozwoli pan, że epok ruc określę omówiono 121 00:11:14.860 --> 00:11:18.950 kolejne uchwałę, ponieważ są to buy większości te same miejsca na 122 00:11:18.960 --> 00:11:22.850 terenie gminy sobolew więc pierwsze trzy uchwały. 123 00:11:23.850 --> 00:11:27.890 Sprawdzę e jest to po prostu uregulowanie 124 00:11:27.920 --> 00:11:32.180 e dalszej części ulicy podłogi. Większość mieszkańców 125 00:11:32.190 --> 00:11:36.430 oddaję tę nieruchomość nieodpłatnie. Hmm, 126 00:11:36.460 --> 00:11:40.760 więc potrzebny był podział, żeby to w końcu uregulować e. 127 00:11:40.770 --> 00:11:45.380 Następnie to już jest uchwała numer numery 128 00:11:45.550 --> 00:11:49.840 dziewięć jest to hmm również darowizny 129 00:11:49.850 --> 00:11:53.290 od mieszkańców jest to droga pomiędzy. 130 00:11:53.560 --> 00:11:57.810 Potencjalna droga pomiędzy ulicą wiejską a wiosenną. Tam też powstaje druga linia zabudowy, 131 00:11:57.820 --> 00:12:03.110 więc też było to konieczne e do uchwalenia. Uchwała 132 00:12:03.120 --> 00:12:07.590 nr dziesięć również dotyczy tego obszaru, czyli obszar ulicy wiejskiej i wiosennej. 133 00:12:08.660 --> 00:12:13.010 Hmm uchwała nr i jedenaście 134 00:12:13.020 --> 00:12:17.270 jest to powstająca ulica, która jest odnogą ulicy 135 00:12:17.280 --> 00:12:21.350 Kownackiej, również związane z podziałem z podziałem nieruchomości 136 00:12:21.360 --> 00:12:25.400 przez mieszkańca i oddaniem drogi w celu udostępnienia hmm. 137 00:12:25.500 --> 00:12:27.900 Przejazdu przez kupujących to nieruchomości. 138 00:12:28.860 --> 00:12:33.390 E uchwała numer dwanaście również 139 00:12:33.400 --> 00:12:37.470 uchwała dotycząca kawałka y nieruchomości 140 00:12:37.740 --> 00:12:42.020 pomiędzy ulicą wiosenną i wiejską także powstało Tak ciąg y 141 00:12:42.230 --> 00:12:46.430 jednej ulicy Hmm uchwała 142 00:12:46.440 --> 00:12:50.590 nr Hmm to jest uchwała nr trzynaście również dotyczy 143 00:12:50.600 --> 00:12:54.880 ulicy podłogi miejscowości Sobolew Hmm 144 00:12:55.620 --> 00:12:58.380 kolejna uchwała nr czternaście 145 00:12:58.670 --> 00:12:59.390 Ey. 146 00:13:01.110 --> 00:13:05.600 Jest to uchwały dotycząca miejscowości Ostrożeń pierwszy 147 00:13:05.610 --> 00:13:10.180 również przyjęcie, uregulowanie drogi. Ostatnio wypłaty dotycząca 148 00:13:10.210 --> 00:13:14.380 zamiany nieruchomości. Jest to poniekąd na badanie 149 00:13:14.390 --> 00:13:18.470 sprawy z mieszkańcem, który wcelu y tak poszerzenia naszej 150 00:13:18.500 --> 00:13:23.320 wiedzy, który chce uregulowania swoje działki oraz poszerzenia naszej ulicy. 151 00:13:23.330 --> 00:13:27.380 Oddaję część swojej nieruchomości, zatem oddajemy mu część hmm 152 00:13:28.110 --> 00:13:32.200 naszej nieruchomości jest to hmm osiedle w kończycach. 153 00:13:32.800 --> 00:13:35.810 Czyli te działki, które też będziemy niedługo chcieli zbyć. 154 00:13:38.090 --> 00:13:42.180 Hmm, ostatnio uchwała jest to nadanie 155 00:13:42.190 --> 00:13:46.660 nazwy ulicy E działek, które znajdują się w okolicach ulicy leśnej. 156 00:13:46.690 --> 00:13:50.920 Będzie to również ulica nazywająca się ulicą leśną. 157 00:13:55.580 --> 00:13:59.870 Dobrze widzę, że pan wójt referował nam udało wszystkie uchwały. E to jest państwa 158 00:13:59.880 --> 00:14:02.250 pytania codo tych poszczególnych uchwał. 159 00:14:25.050 --> 00:14:29.510 Poproszę pana Marcina będzie dokładna szczegóły, żebym tutaj nie pełni 160 00:14:29.520 --> 00:14:30.150 błędu. 161 00:14:33.590 --> 00:14:37.660 Dotyczy do zamiany gruntów. Tam dzięki temu zyskamy osiem 162 00:14:37.670 --> 00:14:41.820 metrów drogi EA. Oddajemy fragment drogi na łuku, 163 00:14:41.830 --> 00:14:46.080 który jakby na mnie zawęzi możliwości hmm możliwości ruchu, a 164 00:14:46.090 --> 00:14:50.170 jednocześnie jakby tam przejazd wokół osiedla, który będzie po prostu końcówka 165 00:14:50.180 --> 00:14:53.370 ośmiu metrowej drogi przy przy lesie tam z tyłu. 166 00:15:07.510 --> 00:15:07.870 Proszę. 167 00:15:12.840 --> 00:15:17.150 Nie tutaj na mapie jest oznaczona droga. Yyy nie 168 00:15:17.160 --> 00:15:21.170 jest to majówka, bo parówka hmm skończył się Pana Odezwy inne. 169 00:15:21.200 --> 00:15:25.350 Teraz trzeba to tylko być może też miałem ostrożeń o pierwszym chodzi 170 00:15:25.360 --> 00:15:29.950 o drogę zawsz starą szkołą odchodzącą, my 171 00:15:29.960 --> 00:15:34.070 to będziemy zbywać pod poszerzenie nieruchomości sąsiednich. Hmm 172 00:15:34.100 --> 00:15:37.830 od nas ludzie będą kupować to te te działki tam. 173 00:15:39.910 --> 00:15:43.940 Tak tak tak to bo to jest na wniosek mieszkańców jakby oni są mocno tym zainteresowani 174 00:15:43.950 --> 00:15:47.960 żeby to przejąć, bo tak tak dokładnie tak 175 00:15:47.990 --> 00:15:52.040 dokładnie tak my to już temat podejmowaliśmy tylko jakby tam był wąski pasek, 176 00:15:52.050 --> 00:15:56.280 który wy dzieliliśmy mieszkańcy jakby chcieli, żeby to wydzielić, 177 00:15:56.310 --> 00:16:00.630 żeby przyjąć dwie działki tam będą przyjmowane dwie działki przez tak państwa w parku dokładnie. 178 00:16:03.170 --> 00:16:07.380 Ale droga normalnie, tak tak tak tam jest nasza działka, 179 00:16:07.390 --> 00:16:07.770 która jak. 180 00:16:07.820 --> 00:16:12.070 Czy nie, nie znam historii, dlaczego zostało? Jakby tam taka działka w 181 00:16:12.080 --> 00:16:16.310 zrobiona? Yyy skąd ona jest jakby dokładnie od kiedy to jest gminy? 182 00:16:16.320 --> 00:16:20.350 Nie wiem bynajmniej jakby to jest pas gruntu, który jest tym gminny i 183 00:16:20.360 --> 00:16:24.510 dzięki temu, że jakby nam nie jest to do niczego potrzebne, bo szerokości pasa drogowego 184 00:16:24.520 --> 00:16:28.870 słów stu procenta zachowana asfalt r owy Wszystko się mieści to jest wykup dosłownie 185 00:16:28.880 --> 00:16:29.530 w działkę tak. 186 00:16:33.100 --> 00:16:37.190 Nie, nie, to jest yy. Tam są jakby temat dotyczy już od kilku lat, 187 00:16:37.200 --> 00:16:41.410 bo tam najpierw były państwu owczarczyk, później kawałek drogi i później są dwie 188 00:16:41.420 --> 00:16:45.930 naszej jakby do pierwszego nie pamiętam nazwiska drugie to są państwa skwarków, którzy 189 00:16:45.940 --> 00:16:50.310 od nas będą kupować, bo już państwo na przykład o wczasy 190 00:16:50.320 --> 00:16:54.830 owczarczyk już kupili tam od nas już nie jakiś czas temu już parę lat wstecz 191 00:16:54.840 --> 00:16:56.790 INFO od nas też na to jest zasadzie powołać. 192 00:16:58.490 --> 00:16:59.820 Tak później jest. 193 00:17:01.350 --> 00:17:05.670 Są dwie dwie działki jakby jedna nie pamiętam nazwisko właścicieli, a później są państwo skwarek 194 00:17:05.680 --> 00:17:06.170 mieszkają. 195 00:17:07.320 --> 00:17:08.110 Skwarek. 196 00:17:10.180 --> 00:17:13.800 Polski tam ja nigdy nie ten nie pamiętam kto? 197 00:17:16.290 --> 00:17:17.650 No teraz to nie powiem panu. 198 00:17:21.680 --> 00:17:22.890 Dobrze jakieś pytania jeszcze? 199 00:17:27.140 --> 00:17:31.610 żeniema przechodzimy dogłosowania jest pkt piąte podjęcie 200 00:17:31.620 --> 00:17:35.970 uchwały wsprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę sobotę wdrodze darowizny niezabudowanej 201 00:17:35.980 --> 00:17:37.220 nieruchomości gruntowej 202 00:17:37.880 --> 00:17:41.180 Działka numer sto siedemdziesiąt trzy i cztery Proszę o głosowanie. 203 00:17:53.230 --> 00:17:57.500 Uchwała została przyjęta jednogłośnie dziewięcioma głosami za Zero przeciw Zero utrzymujących się. 204 00:17:58.270 --> 00:18:02.300 Przechodzimy do punktu szóstego. Hmm. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 205 00:18:02.310 --> 00:18:06.500 na przyjęcie przez gminę sobolew w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości 206 00:18:06.510 --> 00:18:10.860 gruntowej. Działka numer sto siedemdziesiąt cztery przez dwa 207 00:18:11.570 --> 00:18:12.420 Pytania jakieś? 208 00:18:13.990 --> 00:18:18.120 Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 209 00:18:18.130 --> 00:18:22.440 przez gminę sobolew w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Działka 210 00:18:22.450 --> 00:18:25.110 numer sto siedemdziesiąt cztery przez dwa Proszę o głosowanie. 211 00:18:35.970 --> 00:18:36.590 Numer dziesięć 212 00:18:53.090 --> 00:18:57.460 Można przyjęta jednogłośnie dziewięcioma głosami za Zero przeciw Zero otrzymujących. 213 00:18:58.280 --> 00:19:02.760 Przechodzimy do głosowania nad y kolejną formą. Siódmy podjęcie uchwały 214 00:19:03.060 --> 00:19:07.550 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę sobolew w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości 215 00:19:07.560 --> 00:19:12.150 gruntowej. Działka numer sto siedemdziesiąt sześć piętnaście Proszę o głosowanie. 216 00:19:25.910 --> 00:19:30.300 Poza przyjęta jednogłośnie dziewięcioma głosami za Zero przeciw Zero otrzymujących się. 217 00:19:32.090 --> 00:19:36.210 Przechodzimy do punktu ósmego i do głosowania nad 218 00:19:36.220 --> 00:19:40.650 podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę osobowe w drodze darowizny 219 00:19:41.150 --> 00:19:45.160 niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Działka numer sto siedemdziesiąt sześć przez 220 00:19:45.170 --> 00:19:47.980 siedemnaście sto siedemdziesiąt sześć przez osiemnaście 221 00:19:48.720 --> 00:19:52.040 sto siedemdziesiąt sześć przez dwadzieścia jeden proszę o głosowanie. 222 00:20:01.150 --> 00:20:05.530 Uchwała została przyjęta jednogłośnie dziewięcioma głosami za Zero przeciw Zero otrzymujących 223 00:20:05.540 --> 00:20:05.950 się. 224 00:20:09.840 --> 00:20:14.170 Panie ten radny bieńko maseczka, bo muszę upomnieć. 225 00:20:17.060 --> 00:20:19.980 żeby potem nie było, że nie upominałem. 226 00:20:21.260 --> 00:20:25.420 Przechodzimy do głosowania do punktu dziewiątego nad podjęciem uchwały w sprawie 227 00:20:25.430 --> 00:20:29.740 wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę sobotę w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości 228 00:20:29.750 --> 00:20:33.890 gruntowej. Działka nr dwa tysiące czterysta dwadzieścia dwa przez dwa 229 00:20:33.920 --> 00:20:35.080 Proszę o głosowanie. 230 00:20:45.750 --> 00:20:49.860 Uważa przyjęta jednogłośnie dziewięcioma głosami za Zero przeciw Zero otrzymujących się. 231 00:20:50.780 --> 00:20:54.910 Przechodzimy do punktu dziesiątego i głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie 232 00:20:54.920 --> 00:20:59.150 wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę sobotę w drodze darowizny niezabudowanej 233 00:20:59.160 --> 00:21:03.190 nieruchomości gruntowej. Działka numer dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć 234 00:21:03.200 --> 00:21:05.050 przez pięć Proszę o głosowanie. 235 00:21:14.880 --> 00:21:18.930 Opłata przyjęto jednogłośnie dziewięcioma głosami za Zero przeciw Zero otrzymujących 236 00:21:18.940 --> 00:21:23.390 się przechodzimy do punktu jedenastego i do głosowania nad podjęciem 237 00:21:23.400 --> 00:21:27.430 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę sobolew w drodze 238 00:21:27.440 --> 00:21:30.960 darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 239 00:21:31.740 --> 00:21:35.800 To jest działka numer trzy tysiące dwadzieścia siedem łamane przez dziewięć Proszę o 240 00:21:35.810 --> 00:21:36.670 głosowanie. 241 00:21:46.920 --> 00:21:51.140 Ustawa przyjęta jednogłośnie dziewięcioma głosami za Zero przeciw Zero otrzymujących się 242 00:21:51.180 --> 00:21:55.270 przechodzimy do punktu dwunastego i do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie 243 00:21:55.960 --> 00:22:00.170 wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę sobolew w drodze darowizny i zabudowany nieruchomości 244 00:22:00.180 --> 00:22:04.280 gruntowej. Działka numer trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa 245 00:22:04.290 --> 00:22:06.420 łamane przez cztery Proszę o głosowanie. 246 00:22:14.410 --> 00:22:18.690 Uchwała została przyjęta jednogłośnie dziewięcioma głosami za Zero przeciw Zero zatrzymujących się. 247 00:22:19.030 --> 00:22:23.040 Przechodzimy do punktu trzynastego Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 248 00:22:23.050 --> 00:22:27.360 zgody na nabycie przez gminę sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej 249 00:22:27.850 --> 00:22:32.160 działki nr sto siedemdziesiąt sześćdziesiąt sto siedemdziesiąt sześć sześć 250 00:22:32.170 --> 00:22:34.050 przez dwanaście Proszę o głosowanie. 251 00:22:44.760 --> 00:22:48.920 Uchwała została przyjęta jednogłośnie dziewięcioma głosami za Zero przeciw Zero otrzymujących 252 00:22:48.930 --> 00:22:53.310 się przechodzimy do punktu czternastego i do głosowania nad podjęciem uchwały 253 00:22:53.320 --> 00:22:57.680 w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność 254 00:22:57.690 --> 00:23:01.750 gminy sobolew w drodze bezprzetargowej działki nr dwieście dwadzieścia 255 00:23:01.760 --> 00:23:06.050 pięć przez trzy i dwieście dwadzieścia pięć czy sześć proszę 256 00:23:06.060 --> 00:23:06.860 o głosowanie. 257 00:23:16.800 --> 00:23:20.870 Uchwała została przyjęta jednogłośnie dziewięcioma głosami za Zero przeciw Zero otrzymujących 258 00:23:20.880 --> 00:23:24.990 się przechodzimy do punktu piętnastego i do głosowania nad 259 00:23:25.000 --> 00:23:29.030 podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości gruntowej 260 00:23:29.040 --> 00:23:33.070 stanowiącej własność gminy sobolew na niezabudowaną nieruchomość 261 00:23:33.080 --> 00:23:35.620 gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej. 262 00:23:36.420 --> 00:23:40.670 Działki nr trzydzieści dwa a dwadzieścia sześć działka 263 00:23:40.780 --> 00:23:43.820 tysiąc dwa łamane przez jeden, proszę o głosowanie. 264 00:23:53.680 --> 00:23:55.530 Uważa przyjęto jednogłośnie. 265 00:23:56.580 --> 00:24:00.700 dziewięcioma głosami za Zero przeciw Zero otrzymujących się przechodzimy 266 00:24:00.710 --> 00:24:05.020 do punktu szesnastego i do głosowania nad podjęciem uchwały 267 00:24:05.030 --> 00:24:09.120 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie działki nr dwa 268 00:24:09.130 --> 00:24:13.660 tysiące czterysta trzy łamane przez jeden dwa tysiące czterysta trzy łamane przez dziewięć 269 00:24:14.190 --> 00:24:18.380 dwa tysiące czterysta sześć łamane na trzynaście Proszę o głosowanie. 270 00:24:29.570 --> 00:24:33.610 Uchwała przyjęta jednogłośnie dziewięcioma głosami za Zero przeciw 271 00:24:33.620 --> 00:24:37.650 Zero otrzymujących się zamykam dwudziestu Pierwszą sesję Rady gminy w Sobolewie 272 00:24:37.660 --> 00:24:38.480 Dziękuję Bardzo.