Ładowanie...

XI Sesja Rady Gminy w Dwikozach z dnia 11 września 2019 r.

11 września 2019

5Porządek obrad: 1. Otwarcie XI sesji i stwierdzenie kworum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Informacja z posiedzenia Komisji Planowania Finansów i Budżetu Gminy. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dwikozy na lata 2019-2029. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu sandomierskiego. 8. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych. 9. Zakończenie obrad sesji.